Vol315性感嫩模Carry私房猩红蕾丝内衣配吊带丝袜秀完美身材诱惑写真75PCarry画语界

Vol315性感嫩模Carry私房猩红蕾丝内衣配吊带丝袜秀完美身材诱惑写真75PCarry画语界

<篇名>治小儿大便不通方第百九内容:《病源论》云∶小儿大便不通者,腑脏有热,乘于大肠故也。便作异治者,多致其《释慧义论》云∶五石散者,上药之流也。

又可食冷葵菹、猪肉、酢饭、黄连汁、葛汁、大小豆汁、米泔、米粉水。取产胞衣善择去草尘洗之清,作一土人,生儿男者作男像,生儿女者作女像,以绛衣裹土人。

又云∶治从高堕,若为重物所镇迮得瘀血方∶《千金方》从高堕折,疼痛,烦躁,啼叫不得卧方∶取鼠屎烧末,筛,以猪膏和涂痛上,即安。内容:皇甫谧云∶或耳鸣如风声,汁出,坐自劳出力过瘥,房室不节,气并奔耳故也。

又方∶龙骨冶末,三指撮,先食酒服,日三。<篇名>治妇人月水不断方第二十一内容:《病源论》云∶冲任之气虚损,故不能制其经血,故令月水不改。

太阴者,内属于脾。 <篇名>治小儿大便不通方第百九内容:《病源论》云∶小儿大便不通者,腑脏有热,乘于大肠故也。

《僧深方》∶取雀矢白,丸如麻子,服之即愈。 今按∶《极要方》云∶各八分,稍加至十丸。

Leave a Reply